Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Kulinarne „Perły” 2014 wręczone
W niedzielę (28 września br.) w Poznaniu podczas Targów Smaki Regionów zostały wręczone prestiżowe statuetki - kulinarne „Perły” 2014.
1 września 2014
VI Festiwal Opolskich Smaków

Już szósty raz na Opolskim Rynku został zorganizowany Festiwal Opolskich Smaków, który przyciągnął tłumy chętnych przeżycia niezapomnianych doznań kulinarnych.
29 lipca 2014
XIV edycja Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów rozstrzygnięta

W Muzeum Wsi Opolskiej w dniu 27 lipca br. podczas 9. Festiwalu Folklorystycznego rozstrzygnięto XIV edycję konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
24 czerwca 2014
Nudle wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

Kolejnym produktem z województwa opolskiego, który znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych są nudle.. To już sześćdziesiąty produkt z naszego regionu, który został uznany za tradycyjny.
Przedsiębiorcą jest podmiotem prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 431 KC; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich;
 • wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

  Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

  Wybierz program:
  Wybierz LGD:
  Wybierz gminę:
  Wybierz powiat:
  Liczba odwiedzin: 3381482
  Data aktualizacji: 2014-09-29
  Wykonanie: P®ESTO