Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
12 listopada 2014
Forum członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie

W dniach 5-6 listopada 2014 r. odbyła się konferencja połączona z wyjazdem studyjnym, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nt. regionalnego dziedzictwa kulinarnego.
30 października 2014
Krupniok śląski uznany tradycyjnym produktem Opolszczyzny

W dniu 27 października 2014 r. krupniok śląski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasz sześćdziesiaty pierwszy produkt ...
27 października 2014
Szansa dla przedsiębiorczych na obszarach wiejskich

W dniu 24 października w Kluczborku odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014-2020”. Inicjatorem spotkania był Urząd ...
LGD nie może być beneficjentem małych projektów, ponieważ to ona dokonuje wyboru ,ustala zgodność ze strategią oraz sporządza listę wybranych do finansowania operacji na podstawie kryteriów określonych w LSR. LGD nie może więc oceniać i wybierać własnego wniosku.

Beneficjentami małych projektów mogą być:

    a) osoby fizyczne:
  1. pełnoletnie,
  2. będące obywatelami Unii Europejskiej;
  3. niemające ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby;
  4. zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;

  5. b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacją albo stowarzyszeniem, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze,

    c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze objętym LSR.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Liczba odwiedzin: 3589070
Data aktualizacji: 2015-01-29
Wykonanie: P®ESTO