Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
VI Festiwal Opolskich Smaków
Już szósty raz na Opolskim Rynku został zorganizowany Festiwal Opolskich Smaków, który przyciągnął tłumy chętnych przeżycia niezapomnianych doznań kulinarnych.
29 lipca 2014
XIV edycja Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów rozstrzygnięta

W Muzeum Wsi Opolskiej w dniu 27 lipca br. podczas 9. Festiwalu Folklorystycznego rozstrzygnięto XIV edycję konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
24 czerwca 2014
Nudle wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

Kolejnym produktem z województwa opolskiego, który znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych są nudle.. To już sześćdziesiąty produkt z naszego regionu, który został uznany za tradycyjny.
13 czerwca 2014
Spotkanie "Opolskiej Sieci LGD"

11 czerwca 2014 roku we Wrzoskach (gm. Dąbrowa) na obszarze działania LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich spotkali się przedstawiciele wszystkich 12 opolskich LGD
LGD nie może być beneficjentem małych projektów, ponieważ to ona dokonuje wyboru ,ustala zgodność ze strategią oraz sporządza listę wybranych do finansowania operacji na podstawie kryteriów określonych w LSR. LGD nie może więc oceniać i wybierać własnego wniosku.

Beneficjentami małych projektów mogą być:

    a) osoby fizyczne:
  1. pełnoletnie,
  2. będące obywatelami Unii Europejskiej;
  3. niemające ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby;
  4. zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;

  5. b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacją albo stowarzyszeniem, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze,

    c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze objętym LSR.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Liczba odwiedzin: 3362735
Data aktualizacji: 2014-09-09
Wykonanie: P®ESTO