Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Chcą rozwijać przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
W dniu 20 października w Nysie odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014-2020”.
6 października 2014
Uroczystość finałowa konkursu "Piekna Wieś Opolska 2014"

W pierwszą sobotę października w Lasowicach Wielkich, wsi laureatce tegorocznego konkursu „Piękna Wieś Opolska", odbyło się podsumowanie rywalizacji.
29 września 2014
Kulinarne „Perły” 2014 wręczone

W niedzielę (28 września br.) w Poznaniu podczas Targów Smaki Regionów zostały wręczone prestiżowe statuetki - kulinarne „Perły” 2014.
1 września 2014
VI Festiwal Opolskich Smaków

Już szósty raz na Opolskim Rynku został zorganizowany Festiwal Opolskich Smaków, który przyciągnął tłumy chętnych przeżycia niezapomnianych doznań kulinarnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Plan Odnowy Miejscowości powinien zawierać:
 • charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja;
 • inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;
 • ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja;
 • opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

 • Przy jego sporządzeniu można posłużyć się przedstawioną poniżej instrukcją do Planu Odnowy Miejscowości.

  INSTRUKCJA DO PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

  1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.
 • położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności,
 • historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego,
 • określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie:

 • * dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku);
  * otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy)
  * elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy).

  2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
  Należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości takich jak:
 • zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego krajobrazu)
 • dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych)
 • obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),
 • infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci)
 • infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp,
 • gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze)
 • kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości).

 • Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału jakim dysponuje.

  3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Rozdział powinien zawierać zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cech wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery).
  W podsumowaniu zestawienia powinno znaleźć się określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia.

  4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
  Wykazu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Nie należy ograniczać się tylko tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Należy opisać te projekty/operacje, które zostały wskazane przez mieszkańców do realizacji w ciągu 7 lat.
  Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną powinien zawierać:
 • nazwę
 • cel
 • przeznaczenie
 • harmonogram realizacji
 • kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania. • ZALECENIA OGÓLNE

  Dokument powinien być przejrzysty i spójny.
  Można zamieszczać w nim zdjęcia, mapy i inne materiały, które służą realizacji tematu.

  Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

  Wybierz program:
  Wybierz LGD:
  Wybierz gminę:
  Wybierz powiat:
  Liczba odwiedzin: 3420072
  Data aktualizacji: 2014-10-22
  Wykonanie: P®ESTO