Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Spotkanie gminnych koordynatorów Programu Odnowy Wsi - Program
Program spotkania gminnych koordynatorów Programu Odnowy Wsi - 3 grudnia 2014 roku - Moszna
12 listopada 2014
Forum członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie

W dniach 5-6 listopada 2014 r. odbyła się konferencja połączona z wyjazdem studyjnym, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nt. regionalnego dziedzictwa kulinarnego.
30 października 2014
Krupniok śląski uznany tradycyjnym produktem Opolszczyzny

W dniu 27 października 2014 r. krupniok śląski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasz sześćdziesiaty pierwszy produkt ...
27 października 2014
Szansa dla przedsiębiorczych na obszarach wiejskich

W dniu 24 października w Kluczborku odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014-2020”. Inicjatorem spotkania był Urząd ...
Kościół lub inny związek wyznaniowy nie może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację polegająca na utworzeniu ośrodka edukacyjno – kulturalnego. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z odnawianiem elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Mogą również realizować operacje związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Liczba odwiedzin: 3528523
Data aktualizacji: 2014-12-18
Wykonanie: P®ESTO