Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Forum członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
W dniach 5-6 listopada 2014 r. odbyła się konferencja połączona z wyjazdem studyjnym, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nt. regionalnego dziedzictwa kulinarnego.
30 października 2014
Krupniok śląski uznany tradycyjnym produktem Opolszczyzny

W dniu 27 października 2014 r. krupniok śląski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasz sześćdziesiaty pierwszy produkt ...
27 października 2014
Szansa dla przedsiębiorczych na obszarach wiejskich

W dniu 24 października w Kluczborku odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014-2020”. Inicjatorem spotkania był Urząd ...
22 października 2014
Chcą rozwijać przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

W dniu 20 października w Nysie odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014-2020”.
Jeżeli statut lokalnej grupy działania dopuszcza możliwość lub stanowi o prowadzeniu działalności gospodarczej przez tę grupę, wójt lub burmistrz nie może pełnić funkcji członka zarządu lokalnej grupy działania. Wynika to z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Jeżeli natomiast statut nie przewiduje możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalną grupę działania, to nie narusza to przepisów wyżej wymienionej ustawy, co z kolei umożliwia wójtowi lub burmistrzowi pełnienie wyżej wymienionej funkcji.

Ww. ustawa ogranicza jedynie członkostwo wójtów i burmistrzów w zarządzie stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, nie dotyczy członkostwa w organie decyzyjnym/Radzie, w skład którego mogą wchodzić wójtowie i burmistrzowie niezależnie od tego czy stowarzyszenie prowadzi lub nie działalność gospodarczą.

Ponadto, należy podkreślić, że ograniczenie członkostwa w zarządzie LGD dotyczy w tym przypadku jedynie wójta i burmistrza, nie ma zakazu uczestnictwa w zarządzie LGD pracowników przez nich upoważnionych.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Liczba odwiedzin: 3486139
Data aktualizacji: 2014-11-17
Wykonanie: P®ESTO