Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Brożec
Brożec

1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Miejscowość Brożec położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim, w północno-zachodniej części gminy Walce. Pod względem wielkości obszaru stanowi 19 % powierzchni gminy i po sołectwie Walce zajmuje drugie miejsce w gminie.
2. Ludność
873 mieszkańców
3. Powierzchnia
1297,1 ha
4. Atrakcje turystyczne
Jako najcenniejsze atrakcje znajdujące się w zasięgu wsi Brożec można zaliczyć :
- droga historyczna datowana od 1228 roku,
- kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z 1779 roku,
- budynki pofolwarcznych z XIX wieku z pięknym zabytkowym Spichlerzem,
- Kapliczka - ul. Reymonta obok nr 38 - pocz. XX w.
- Kapliczka - ul. Reymonta obok nr 62 - pocz. XX w.
Kościół parafialny wybudowany w 1779 roku przez ks. Klosego jest najstarszym kościołem w gminie. Szczególnie cenne zabytki w kościele to barokowa ambona i konfesjonał, chrzcielnica oraz XIX - wieczne organy. We wsi zachowała się część budynków folwarcznych z XIX wieku wraz z pięknym zabytkowym spichlerzem murowanym z kamienia i z cegły. Na bazie tych obiektów tworzone jest m.in. Muzeum Maszyn i Sprzętu Rolniczego.
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Cennym elementem przyrodniczym o znaczeniu ekologicznym i krajobrazowym są występujące na terenie wsi zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i przydrożne stanowiące remizy ochronne dla fauny i pełniące funkcje glebochronne i klimatyczne. Występujące na obszarze wsi lasy stanowią zwarty zespół położony w północno - zachodniej części wsi na siedliskach żyznych, świeżych i wilgotnych o łącznej powierzchni ok. 180 ha. Lasy te zaliczone są do zespołu boru mieszanego sosnowó - dębowego z domieszkami świerka, brzozy, olszy, grabu i modrzewia. Wiek drzewostanu określa się na ok. 60-80 lat. W podszyciu i runie występuje leszczyna, tarnina, czeremcha, głóg, czarna porzeczka, kruszyna, szczawik zajęczy, zawilec gajowy, błyszczyk, konwalia i inne, jak dzięgiel leśny i tuzyca palczasta.
6. Atrakcje architektoniczne
Na uwagę we wsi Brożec zasługują następujące miejsca:
1. Kościół parafialny,
2. Kapliczki,
3. Krzyże przydrożne.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego – dofinansowanie SPO. Dnia 09 listopada 2005 roku zakończona została realizacja zadania. Koszt zrealizowanego projektu wyniósł:
40 824,92 zł. z czego dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego wyniosło 26 770,00 zł. Ponadto wieś Brożec została Laureatem konkursu “Piękna wieś opolska ” – II miejsce w 2001r. oraz uczestnikiem Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi (2002 r.)
8. Imprezy
- odpust,
- uroczystość poświęcenia kościoła - kiermasz,
- Dni Markowe - procesje do krzyży w polu,
- Święto Urbana,
- Święto Floriana,
- Dożynki parafialne.

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat krapkowicki
Gmina:
Walce
Udział w programach:
Liczba mieszkańców:
873
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Ściborzyce Wielkie
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Śląskie niebo
Liczba odwiedzin: 9450898
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO