Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Krogulna
Krogulna

1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa

Krogulna (śl.: Krogulno, niem. Krogullno-Gründorf, w latach 1936-1945 Stobertal) - wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój, nad rzeką Stobrawą. Krogulna leży 3 kilometry na północny zachód od Pokoju, 18 kilometrów na południowy wschód od Namysłowa oraz 31 kilometrów na północ od stolicy województwa - Opola. W pobliżu wsi przebiega droga wojewódzka nr 454.
Lista ulic:
ul. Dolna ; ul. Średnia ;
ul. Szkolna; ul. Polna
ul. Siedlicka ; ul. Młyńska
ul. Rybacka ; ul. Stawowa
ul. Namysłowska ; ul. Łąkowa ; ul. Krótka


2. Ludność

Populacja wsi wynosi 283 osoby

3. Powierzchnia

1202 ha

4. Atrakcje turystyczne

Krogulna to miejscowość o bogatej historii, położona przy trasie z Opola do Namysłowa. Jej walory krajobrazowe podnoszą okoliczne lasy i stawy miejscowego Gospodarstwa Rybackiego, istniejącego od drugiej połowy XVIII wieku. Nazwa wsi wywodzi się od dość pospolitego w Polsce gatunku ptaków – krogulców. Krogulna jest już wymieniona w dokumencie z 1309 roku, łącznie z Zieleńcem. Po raz pierwszy w 1644 roku występuje nazwa łączna Krogulno- Grundorf, kiedy to bracia Kotulińscy sprzedali wioskę Leopoldowi von Bamier. Miejscowość do końca panowania pruskiego podlegała pod archiprezbitariat w Namysłowie, jej parafią macierzystą były pobliskie Biestrzykowice.

W 1688 roku wieś należała do księcia Wirtemberskiego, który musiał ją ok. 1700roku zastawić. W dniu 16 czerwca 1721 roku wskutek trudności finansowych Krogulno- Grundorf obłożono sekwestrem, czyli oddano pod zarząd do czasu rozstrzygnięcia sądowego. Książę zadłużył się w związku z hiszpańską wojną sukcesyjną, stąd nie mógł wywiązać się ze zobowiązań finansowych.

W XVIII wieku w Krogulnej czynne były: warsztat kowalski, stolarski, karczma, kołodziej, wiatrak i młyn wodny. W miejscowości pracował także młot hutniczy. Istniejąca kopalnia rudy ściągała tu ludzi poszukujących pracy. Już przed 400 laty znajdował się na tym terenie piec do wytapiania rudy, a obok powstały dymarki. Chętni do pracy otrzymywali zezwolenie na osiedlenie się w pobliskim lesie. W roku 1861 Krogulna liczyła 862 a 1910r. już 919 mieszkańców, w tym 576 mówiących po polsku. W 1936 r. nazwę wsi zmieniono na Stobertal, rok później w 1937r. przyłączono do niej Zieleniec. Po II wojnie światowej w 1945r. liczba ludności radykalnie się zmniejszyła, wynosiła 350 mieszkańców. We wsi w tym czasie znajdowało się 76 budynków mieszkalnych. W 1965r. powierzchnia wsi wraz z Zieleńcem wynosiła 1201 hektarów. Obecnie miejscowość liczy 285 mieszkańców. Zakładem bardzo związanym z Krogulną już od 1945r. jest Państwowe Gospodarstwo Rybackie, które podlega administracyjnie Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Karłowicach. Gospodarka rybacka prowadzona jest na 55 obiektach stawowych o łącznej powierzchni 575 hektarów. W początkowym okresie produkcja roczna karpia handlowego wynosiła 25 ton. Należy jednak zaznaczyć, że z roku na rok rosła i w 1980r. osiągnęła już ok. 250 ton, a w ostatnich latach gospodarstwo zwiększyło wydajność do ok. 400 ton. Ryba z Krogulnej cieszy się ogromną renomą w całym kraju. Jest smaczna, zdrowa i ozdabia stoły wigilijne podczas Świąt Bożego Narodzenia w okolicy. Pierwsze stawy powstały w latach 1754-1766, są one mozaiką wielu różnorodnych środowisk i stanowią atrakcyjne miejsce dla obserwatorów przyrody. Zmieniają one swój wygląd w zależności od pory roku. Oprócz karpia, Gospodarstwo oferuje smakoszom ryb słodkowodnych suma, szczupaka, amura i tołpygę. W obrębie stawów hodowlanych można wyróżnić kilkadziesiąt zespołów roślinnych, w tym kilka bardzo rzadkich do których należą:
Kotewka orzech wodny, strzałka wodna. Wokół leśnych stawów można spotkać bobry, dzikie gęsi, kormorany, łabędzie, perkozy, rybitwy, które są niewątpliwą ciekawostką przyrodniczą dla turystów. Są one naturalnym wodopojem dla zwierzyny oraz naturalną bazą pokarmową dla ptaków. Stawy w Krogulnej są ozdobą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gospodarstwo posiada pięknie odremontowaną siedzibę w pobliżu drogi wojewódzkiej Opole- Namysłów. Trzeba stwierdzić, że Gospodarstwo Rybackie to wizytówka Krogulnej, dzięki niemu miejscowość jest znana w całym kraju.

Jednym z ważniejszych obiektów w Krogulnej jest wiejska świetlica, która została oddana do użytku w 1991r. Przy jej budowie była zaangażowana cała lokalna społeczność, okoliczne zakłady a nawet Jednostka Wojskowa z Brzegu. Świetlica jest do dnia dzisiejszego centrum życia kulturalnego. Tu spotykają się mieszkańcy na wiejskich zebraniach, imprezach integracyjnych, weselach, przyjęciach. Popołudniami przebywają w niej dzieci oraz młodzież. Mogą odrabiać tu lekcje, korzystać z Internetu oraz atrakcyjnie spędzać wolny czas. Obiekt wyposażony jest w 7 stanowisk komputerowych i kserokopiarkę.
W pobliżu świetlicy znajdują się plac zabaw oraz boiska do piłki możnej i siatkowej. Dzięki niej mieszkańcy Krogulnej mają co robić w wolnym czasie.

Istotną rolę w życiu mieszkańców Krogulnej odgrywa Kościół Katolicki. W 1992r. cała wieś entuzjastycznie i z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do jego budowy. Swoje powstanie zawdzięcza on przede wszystkim proboszczowi Janowi Chwalinskiemu, sołtysowi Czesławowi Grzegorczykowi oraz ówczesnemu kierownikowi Gospodarstwa Rybackiego Stanisławowi Pożodze. Działkę pod budowę Kościoła przekazało bezpłatnie Nadleśnictwo w Kup. Ogromną pomocą przy realizacji inwestycji wykazały się istniejące w tamtym czasie okoliczne zakłady pracy: Gospodarstwo Rybackie w Krogulnej, Cegielnia i Betoniarnia w Zieleńcu, Tartak i Kółko Rolnicze w Pokoju. Trzeba stwierdzić, że ogromne zasługi miał także Komitet Budowy Kościoła, który zbierał fundusze i organizował pracę przy budowie świątyni. Zwieńczeniem wysiłków mieszkańców Krogulnej, ale także Zieleńca i Pokoju było poświęcenie Kościoła przez arcybiskupa Alfonsa Nosola w październiku 1995r. Od tej chwili mieszkańcy Krogulnej i Zieleńca mają swoją świątynię o którą dbają z wielkim oddaniem.

5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe

Stawy hodowlane należące do PG Rybackiego;
We wsi znajduje się jedno gniazdo bociana białego.

6. Atrakcje architektoniczne

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1309. Jako datę powstania wsi źródła podają także XV wiek. W XVI wieku znajdowała się tutaj kopalnia rudy i piec do jej wypalania, a także fryszerka. Śladem tejże są dziś wydobywające się z dna cieków wodnych i stawów przetopione kawałki rudy żelaza. Na początku XVII wieku do majątku Krogulna należał także Nowy Folwark, zwany także gwarowo Nowe Budy, po niemiecku zaś Christianshof. Z niego rozwinęła się wieś Pokój, stanowiąca obecną siedziby gminy. W drugiej połowie XVIII wieku powstały tutaj stawy hodowlane, będące obecnie w administracji Gospodarstwa Krogulna. Dane z 1880 roku wskazują, iż Krogulna zamieszkana była przez 682 osoby, w tym 354 wyznania ewangelickiego, znajdowało się tu 52 budynków (75 domostw), 59 osad oraz szkoła ewangelicka. Etymologia nazwy wsi wiąże się z przymiotnikiem pochodzącym od nazwy ptaka - krogulca.

7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

1.Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Zrealizowany przez Gminę Pokój jako partnera dla konsorcjum tworzonego przez CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO z Zielonej Góry; 4systems Polska; ECORYS POLSKA SP. z o.o. i FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO Projekt jest elementem stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą centrów. Zakłada się, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach swojej działalności prowadzi bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
2. UMOWA NPPDL/OP/G/47/08/U/48/09 „REMONT DROGI GMINNEJ 1016140 KROGULNA-SIEDLICE. WARTOŚĆ CAŁK. 603 026,11. DOFINANSOWANIE 300 910,03. ZAKRES: REMONT DROGI GMINNEJ, WYMIANA NAWIERZCHNI.
3. Remont boiska przy świetlicy wiejskiej w Krogulnej

8. Imprezy

700-lecie Krogulnej i Zieleńca czerwiec 2010
Święto Karpia – wrzesień/październik 2011

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat namysłowski
Gmina:
Pokój
Udział w programach:
Liczba mieszkańców:
283
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Radoszowy
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Rolada makowa
Liczba odwiedzin: 9302717
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO