Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Radawie
Radawie
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Radawie - wieś sołecka Gminy Zębowice, w powiecie Oleskim, położona we wschodniej części województwa opolskiego. Leży w odległości 4 km od miejscowości gminnej Zębowice.
2. Ludność
936 (stan na 31.12.2009r.)
3. Powierzchnia
2 442,9725 ha,
4. Atrakcje turystyczne
Plac Legnicki (Kalwaria Maryjna z figurą Matki Bożej Ocalenia) – miejsce kultu religijnego w okolicach skrzyżowania ulic Stawowej i Głównej. Powstał w latach 1996-2003, w miejscu postoju pielgrzymki diecezji legnickiej do Częstochowy. To właśnie pielgrzymi zdążający na Jasną Górę dali impuls do zbudowania tego ołtarza i całej kalwarii. Znajduje się tutaj duży, murowany z kamienia ołtarz polowy z figurą MB Ocalenia z 1996r., zespół rzeźb: Chrystusa, świętych i błogosławionych: ojca Maksymiliana Marii Kolbe, Karoliny Kózkówny, Jana Chrzciciela, brata Alberta Chmielowskiego, ojca Pio, Michała Archanioła, a także sługi bożego Jana Pawła II.
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Cały obszar Gminy Zębowice, a zatem i Radawia wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Wszystkie obszary leśne gminy Zębowice, a w tym i miejscowość Radawie wchodzi w skład drugiego pod względem wielkości na Opolszczyźnie zwartego kompleksu leśnego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gmina Zębowice jest jedną z dwunastu gmin wchodzących w skład Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który w sumie zajmuje obszar 52 636 ha i należy do największych parków krajobrazowych w kraju.
Pod względem środowiskowym miejscowość Radawie jest obszarem wyjątkowym nie tylko w skali gminy, ale również regionu. Miejscowość ta jest położona na Wzniesieniach Bierdzańsko-Mnichowskich (Wzniesienia mają rangę mikroregionów Równiny Opolskiej – podział wg Dubel). W okolicach Radawia występują wysoczyzny polodowcowe oraz obszary wydmowe (w lasach koło Radawia) – zwłaszcza te położone ok. 1-2 km na północ od Radawia są warte uwagi. W północnej części gminy, koło Radawia jest część obszaru wskazana do wzmożonej ochrony krajobrazowej – utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Są to najkorzystniejsze warunki rzeźby terenu. Radawie położone jest w gminie o bardzo wysokiej lesistości terenu, jednej z najwyższych w województwie. Lasy i grunty leśne stanowią 61 % obszaru gminy.
Na terenie miejscowości odnotowano rzadkie i chronione rośliny: widlicz spłaszczony, mącznica lekarska, widłaczek torfowy, bluszcz pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita.
Kompleks leśny na północ i zachód od Radawia (starodrzewie) są miejscem lęgowym dla wielu gatunków rzadkich ptaków: myszołowa, wilgi, kruka, bociana czarnego, żurawia, dzięcioła czarnego i dzięcioła dużego. Ten fragment lasu stanowi również ważną ostoję zwierzyny łownej, głównie jeleniowatych. Miejscem bytowania derkacza, gatunku zagrożonego wyginięciem w skali świata oraz bardzo nielicznego na Śląsku są łąki między Radawiem a Radawką.
Fragmenty dolin rzecznych z ciągami zadrzewień wierzbowo-topolowo-olszowych w Radawiu, to najcenniejsze dla systemu lokalnego obszary.

Pomniki przyrody:
1. dęby szypułkowe: grupa sześciu drzew na terenie ośrodka Dom Pomocy Społecznej w wieku 230-280 lat, obwód pnia 400-455 cm, wysokość 25-34 m (nr rejestru 66)
2. cztery dęby szypułkowe rosnące na zboczu wąwozu, również na terenie Domu Pomocy Społecznej, wiek: ok. 280 lat, obwody pni: ok. 520 cm, wysokość: 30 m

6. Atrakcje architektoniczne
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - wzmiankowany w 1500r., obecny z XVIII w. Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią z lożą na piętrze od północy, przykryte gontowym dachem siodłowym z sześcioboczną wieżyczką z baniastym hełmem. Od zachodu wtopiona w dach wieża przebudowana w 1836r., o konstrukcji słupowej, szalowanej deskami. Od niej baniasty hełm z latarnią. Obiekt wpisany do rejestru zabytków Nr 88/54 w dniu 24.03.1954r.
Brama kościelna – z II poł. XIX w. Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
Pałac klasycystyczny z 1848–1852r - wybudowany przez mistrza Rocha. Po przebudowie w 1922r. zatracił cechy stylowe. Wybudowany na rzucie prostokąta z szeroką, ośmioboczna wieżyczką – świetlikiem na środku dachu. Pałac otacza zabytkowy park. Pałac właścicieli Radawia Aulocków, zbudowany w połowie XIX wieku, służący obecnie jako Dom Pomocy Społecznej.

7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- projekty związane z poprawą estetyki i wyglądu wsi,
- rozwój i popularyzacja imprez kulturalnych,

8. Imprezy
Imprezy kulturalno-sportowe głównie o randze lokalnej m.in.:
- dożynki parafialne,
- festyny strażackie, wodzenie niedźwiedzia, pogrzebanie basa,
- imprezy okolicznościowe : zabawy sylwestrowe, karnawałowe,
- mikołajki dla dzieci,
- dzień matki,
- dzień kobiet,
- dzień dziecka,

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat oleski
Gmina:
Zębowice
Udział w programach:
Sołtys:
Norbert Larisz
Liczba mieszkańców:
936
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Uciechowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Opolskie ciasteczka ze skwarek (szpyrek)
Liczba odwiedzin: 8943259
Data aktualizacji: 2020-03-16
Wykonanie: P®ESTO