Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualności
Aktualności 
15 września 2008
Konkurs "Piękna Wieś Opolska" - rozstrzygnięty
Zarząd Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 10 września zadecydował o wyborze laureatów w Konkursie "Piękna Wieś Opolska 2008".
W dniu 06 maja br. Zarząd Województwa ogłosił jubileuszową, 10-tą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2008", którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych.
Komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Województwa wizytowała i oceniała wsie w kategoriach „Wieś przyszłości", „Najpiękniejsza wieś" „Najlepszy start w odnowie wsi", „Najpiękniejsza zagroda" i „Najlepszy projekt odnowy wsi". 


Do udziału w konkursie zgłoszono 37 miejscowości z 27 gmin:
8 wsi do kategorii Wieś Przyszłości,
16 wsi do kategorii Najpiękniejsza wieś,
13 wsi do kategorii Najlepszy start w odnowie wsi,
8 zagród,
10 projektów.


W oparciu o zgłoszoną dokumentację, wizje i prezentacje terenowe komisja na posiedzeniu w dniu 8 września 2008 r. dokonała wyboru laureatów konkursu.
Zarząd Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 10 września przychylił się do decyzji Komisji Konkursowej i zadecydował o wyborze laureatów w następujących kategoriach.
 


Kategoria „Wieś przyszłości"

Z okazji dziesiątej edycji Konkursu Samorząd Województwa podjął decyzję o wprowadzeniu prestiżowej kategorii „Wieś przyszłości". Wieś wyłoniona w tej kategorii miała stać się wzorcem dla sołectw - wsią, która potrafi wywołać i utrzymać zainteresowanie sobą jako atrakcyjnym miejscem zamieszkania, inwestycji, pracy i współdziałania, a przez to jest żywotna i ma  zdolność trwałego rozwoju.
Kryteria oceny wpisywały się w model „Wsi przyszłości" - dziesięciopunktowy zestaw konkretnych cech, stanów, zasobów oraz wdrożonych przedsięwzięć. 
Komisja konkursowa zdecydowała o nie przyznaniu tytułu „Wsi przyszłości" w tej kategorii, jednakże postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia dla:


  • Jełowej (gm. Łubniany)  -  nagroda w wysokości 14 000 zł.
  • Żyrowej (gm. Zdzieszowice)  -  nagroda w wysokości 14 000 zł.


Kategoria „Najpiękniejsza wieś"

„Najpiękniejsza wieś" to „najpiękniejsza" w świetle kryteriów, gdzie piękno wizualne jest tak samo ważne jak piękno wiejskiej wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością.


Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu:

I miejsca dla wsi Kadłub (gm. Strzelce Op.) - nagroda w wyskokości 15 000 zł.
II miejsca dla wsi Karłowice (gm. Popielów) - nagroda w wysokości 10 000 zł.
III miejsca dla wsi Chrzelice (gm. Biała) - nagroda w wyskości 7 500 zł.

Wyróżnienia dla wsi:
· Przechód (gm. Korfantów) - nagroda w wysokości 3 000 zł.
· Walce (gm. Walce) - nagroda w wysokości   3 000 zł.
Kategoria „Najlepszy start w odnowie wsi"
W tej kategorii Komisja konkursowa wyłania wieś, która niedawno przystąpiła do Programu Odnowy Wsi, jednak zakres i dynamika realizowanych zadań, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej są wyjątkowe i integrują mieszkańców wokół przyjętego programu odnowy wsi. 


I miejsce - Lasowice Wielkie (gm. Lasowice Wielkie) - nagroda w wyskości 10 000 zł.

Wyróżnienia:
· Szymonków (gm. Wołczyn) - nagroda w wyskości 2 000 zł.
· Januszkowice (gm. Zdzieszowice) - nagroda w wysokości 2 000 zł.
· Raszowa (gm. Leśnica) - nagroda w wysokości 2 000 zł.
Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi"

Spośród wszystkich 10 projektów zgłoszonych do konkursu Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


I miejsce - Rzymiany (gm. Pakosławice) "Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Rzymianach" nagroda w wyskości 8 000 zł
II miejsce   Pilszcz (gm. Kietrz) "Kramy na kółkach" - nagroda w wysokości 5 000 zł
III miejsce Spórok  (gm. Kolonowskie) "Centrum aktywności wiejskiej - kolebką życia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowego mieszkańców wioski Spórok" - nagroda w wysokości 3 000 zł
Wyróżnienie: 

Krasków (gm. Kluczbork) "Spotkania z kulturą żydowską" - nagroda w wysokości 1 000 zł


Powyższe projekty cechuje wysoki poziom oddziaływania i zaspokajania potrzeb mieszkańców, a zaangażowanie w ich realizację niejednokrotnie zintegrowało społeczność wiejską.


Kategoria „Najpiękniejsza zagroda"

Komisja konkursowa w tej kategorii zwracała uwagę na zagrodę jako miejsce zamieszkania i pracy mieszkańców. Utrzymanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody: mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno - wypoczynkowej, przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego - to główne wymagania stawiane w trakcie wizyty.

Nagrody w tej kategorii uzyskują:
I miejsce   Państwo Krystyna i Jerzy Knopek Centawa (gm. Jemielnica) - nagroda w wysokości 3 000 zł
II miejsce   Pan Rafael Wolny Wysoka (gm. Olesno)  - nagroda w wysokości 2 000 zł
III miejsce Państwo Teresa i Ludwik Wiszniewscy Niemysłowice (gm. Prudnik) - nagroda w wysokości 1 500 złGRATULUJEMY I ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA NAGRÓD DO KADŁUBA - NAJPIĘKNIJESZEJ WSI W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2008R.

Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Nogowczyce
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Mus Jabłkowy
Liczba odwiedzin: 9182375
Data aktualizacji: 2020-05-29
Wykonanie: P®ESTO