Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualności
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Aktualności 
4 kwietnia 2017
O bioróżnorodności w Schwarzwaldzie
W dniach 29.03-01.04.2017 roku przedstawiciele Województwa Opolskiego uczestniczyli w trzydniowych zagranicznych warsztatach edukacyjnych
W dniach 29.03-01.04.2017 roku przedstawiciele Grupy Odnowy Wsi Pietna oraz Gospodarstwa Agroturystycznego „Stobrawska Grzynda u Kaniów" z Murowa uczestniczyli w trzydniowych zagranicznych warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji  oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Głównym punktem programu był udział w konferencji przygotowanej przez Ministerstwo Obszarów Wiejskich i Ochrony Praw Konsumentów Badenii-Wirtembergii oraz Krajowy Związek Łowiectwa Badenii-Wirtembergii, która odbyła się w miejscowości Denzlingen. Podczas całodniowego spotkania uczestnicy warsztatów mogli wysłuchać kilkunastu prezentacji oraz wykładów dotyczących współżycia dzikich zwierząt oraz ludzi jak i wspólnego korzystania przez człowieka oraz zwierzę z terenów leśnych. Głównymi referentami byli m.in.: prof. Walter Arnold, prof. Ilse Storch, dr Janosch Arnold, dr Rudi Suchant, dr Thomas Kirchhoff oraz dr Stephanie Bethmann.

Ponadto goście z Opolszczyzny zwiedzili Stację Ekologiczną we Fryburgu, w tym ekologiczny budynek stacji charakteryzujący się niezwykłą architekturą jak  i zgodnie z naturą uprawiany teren stacji wraz z biologicznym ogrodem oraz ogrodem ziół leczniczych.  Zapoznano się z działalnością stacji ekologicznej, która  organizuje dla szerokiej publiczności kursy, szkolenia i warsztaty. W ramach współpracy z kompetentnymi partnerami rozwija innowacyjne i atrakcyjne projekty kształcenia ekologicznego i skutków jego rozwoju. Stacja ekologiczna oferuje, jako miejsce pozaszkolnej nauki, różnorodne możliwości praktycznego poznania przyrody oraz środowiska naturalnego.

Jednym z punktów programu była również wizyta w Domu Natury w Feldberg oraz zwiedzania multimedialnej wystawy przedstawiającej różnorodność przyrody Schwarzwaldu. Również w tej instytucji uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z głównymi zadaniami oraz realizowanymi projektami powyższej jednostki edukacyjnej.
Szczególną atrakcją szkolenia były przeżycia praktyczne m.in. wycieczka na Kandel, najwyższe wzniesienie środkowego  Schwarzwald, które jest wykorzystywane jako kulisy różnego rodzaju aktywności w wolnym czasie oraz przeżycia kulturalne czyli wieczór z Barbarą Geiger, założycielką fundacji, której celem jest prezentacja dzieł poświęconych zwierzętom oraz przyrodzie autorstwa Alfreda Edmunda Brehm.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

[Galeria zdjęć]
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Sowin
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Kapusta kiszona z Bobrowy
Liczba odwiedzin: 5857853
Data aktualizacji: 2017-06-22
Wykonanie: P®ESTO