Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualności
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Aktualności 
16 listopada 2017
Sady i drzewka posadzone !!!
W ramach realizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" przekazano opolskim sołectwom sadzonki drzew i krzewów do zakładania modelowych sadów drzew owocowych oraz zakładania zadrzewień przydrożnych i drzew 20 lat Programu odnowy wsi.
Na przełomie października i listopada br. sołectwa, które zgłosiły się do projektu zakładania zadrzewień przydrożnych, zakładania modelowych sadów drzew owocowych i nasadzeń drzew XX-lecia Programu odnowy wsi przystąpiły do nasadzeń otrzymanych w ramach projektu drzew i krzewów. W realizację sadzenia drzewek zaangażowano nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież. Łącznie w 2017r. w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" wykonanych zostało 25 zadrzewień przydrożnych, 18 sadów drzew owocowych oraz 128 drzew XX-lecia Programu odnowy wsi co dało posadzenie blisko 2,5 tys. drzew i krzewów, przyczyniając się do ochrony opolskiej bioróżnorodności flory i fauny, przywracania tradycyjnego sadownictwa, zwiększenia ilość pożytków miododajnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska, hałasem, wiatrem i śniegiem we wsiach, miastach i na szlakach komunikacyjnych pomiędzy nimi.

Działanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 1 grudnia 2015r.)

[Galeria zdjęć]
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Łężce
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Stara odmiana jabłoni Königin
Liczba odwiedzin: 6849764
Data aktualizacji: 2018-04-06
Wykonanie: P®ESTO