Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Dolina Stobrawy
Podział geograficzno-administracyjny LGD:
Obszar „Doliny Stobrawy” to północna część województwa opolskiego obejmująca swoim zasięgiem trzy gminy powiatu kluczborskiego – gminę Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie. Wschodnią granicę obszaru stanowi granica z powiatem oleskim, na południu z powiatem opolskim, na zachodzie z powiatem namysłowskim, a na północy z powiatem kępińskim z województwa wielkopolskiego. Sąsiedzi obszaru są również objęci LSR w swoich obszarach, i tak na wschodzie i północy LGD GÓRNA PROSNA (gminy Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno), na zachodzie i południu LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK (gminy Murów, Pokój, Domaszowice i Łubniany), LGD KRAINA DINOZAURÓW (gmina Turawa, gmina Zębowice).

Siedziba: Kujakowice Górne, ul. XXX-lecia 5

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
ul .XXX-lecia 5,
46-211 Kujakowice Górne,
tel.: 077 / 413 11 38
tel. kom.: 530 111 550
http://dolinastobrawy.pl/
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Ludność:
Obszar Doliny Stobrawy zamieszkuje aktualnie 60 114 osób co stanowi ok. 7 % ludności województwa.

Powierzchnia:
Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 657 km2, a tereny wiejskie stanowią ok. 98 % obszaru. Największa obszarowo jest gmina Wołczyn.

Geneza powstania LGD:
W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie w tworzeniu Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na obszarach wiejskich w gminach: Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Ówczesne działania zaowocowały powołaniem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Kluczborskiej LEADER. W skład stowarzyszenia oprócz wcześniej wymienionych gmin wchodziła także gmina Byczyna, która w późniejszym czasie wycofała się z uczestnictwa budowanego partnerstwa. Na różnych etapach procesu tworzenia nowej Lokalnej Grupy Działania odbywały się spotkania z udziałem osób prywatnych, przedstawicieli sektora społecznego, prywatnego i publicznego. Zaproszenia na spotkania rozesłano do rozpoznanych grup społecznych, biznesowych, rolników na obszarze trzech gmin. O sprawie informowano w lokalnej prasie, przez ogłoszenia rozwieszane w miejscach publicznych oraz w ośrodkach wiejskich. Odbyły się ogółem 3 spotkania z mieszkańcami, których efektem było utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA STOBRAWY i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Dolina Stobrawy oraz otrzymanie dofinansowania na realizację zadań określonych w Strategii.
W okresie programowania 2007-2013 przy tworzeniu partnerstwa zastosowano następujące formy działania:
- ustalono, że procesem przygotowania strategii będzie kierował Zarząd LGD Dolina Stobrawy,
- przeprowadzono sondaż społeczny z wykorzystaniem ankiet,
- utworzono punkty informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Stobrawy
oraz w urzędach miejskich i gminnych,
- zorganizowano 3 spotkania informacyjno-promocyjne i organizacyjne, na których mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z celami działania Leader oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dla zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o tworzeniu partnerstwa Zarząd ogłosił szeroki nabór partnerów. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, w urzędach gmin Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie. Do ogłoszenia załączono ankietę, która uwzględniała zapytania dotyczące w szczególności: statusu partnera (osoba fizyczna, rolnik, stowarzyszenie, jednostka samorządowa), branży lub dziedziny działalności, oczekiwania jakiej wysokości dofinansowania oczekuje partner i rodzaju małych projektów jakimi będzie zainteresowany.

Misja LGD:
LGD Dolina Stobrawy działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzy możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.

Wizja LGD:
Dolina Stobrawy jest obszarem, który wykorzystując posiadany potencjał tworzy ciekawą oryginalną ofertę edukacyjną i turystyczną skierowaną do różnych grup społecznych. Oferta ta jest oparta na historii, tradycji i specyfice poszczególnych miejscowości oraz na unikalnych umiejętnościach i bogatej różnorodności kulturowej mieszkańców. Lokalne produkty o znanej marce stanowią podstawę do realizacji ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć, przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

Opis członków LGD:
 • Sektor publiczny reprezentują 3 jednostki samorządu terytorialnego, czyli 5% ogółu.
 • Sektor gospodarczy reprezentuje 8 instytucji, czyli 11% ogółu.
 • Sektor społeczny reprezentuje 50 członków, czyli 84% ogółu


Atrakcje turystyczne:
Szlaki turystyczne:
 • Szlak Architektury Drewnianej - szlak rozpoczyna się w Kluczborku (posiadającym zabytkowy układ urbanistyczny, zaliczany do tzw. śląskiego typu rozplanowania) i obejmuje 22 kościółki drewniane: Maciejów, Nasale, Gołkowice, Miechowa, Komorzno, Krzywiczyny, Świniary Wielkie, Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna, Brzezniki, Jakubowice, Proślice, Biskupice, Rożnów, Gierałcice, Laskowice, Lasowice Wielkie, Wędrynia, Lasowice Małe, Chocianowice, Bąków, Ligota Górna.
 • Spacer po Kluczborku - szlak pieszy rozpoczyna się w Rynku. W jego centrum, pełniącym w ubiegłych epokach rolę placu targowego, stoi ratusz zbudowany w XVIII w., z dwoma frontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego barokowego zespołu "Dwunastu Apostołów". Następnie trasa biegnie Piłsudskiego, która pełni rolę reprezentacyjnego deptaka miasta. Stoi tutaj jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta - gotycki kościół pw. Chrystusa Zbawiciela, zbudowany w XIV stuleciu z przepięknym rokokowym wnętrzem. Z wieży kościoła, która jest udostępniona dla zwiedzających, można podziwiać panoramę miasta. Następnie szlak prowadzi ulicą Mickiewicza z zabytkowymi kamienicami, ulicą Puławskiego, obok murów obronnych do stawu Kościuszki. Następnie Aleją Szpitalną trasa wiedzie do parku miejskiego, który jest największym kompleksem zieleni w mieście. Tutaj są zlokalizowane pomnik Ofiar I Wojny Światowej oraz fontanna miejska. Na obrzeżach parku, na dawnych osuszonych mokradłach stoi zbudowany na początku ubiegłego wieku Kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w charakterystycznym neogotyckim stylu. Z parku szlak prowadzi do ulicy Katowickiej, następnie do ronda przy Pl. Niepodległości, a potem do ulicy Krakowskiej i z powrotem na Rynek.
 • Szlak Rekreacyjny po Kluczborku - pieszy szlak spacerowy po Kluczborku rozpoczyna się w Rynku, prowadzi w kierunku ulicy Zamkowej, gdzie mieści się charakterystyczny obiekt Muzeum im. Jana Dzierżona oraz wieża ciśnień, a następnie w kierunku ronda i do parku miejskiego. Kolejnymi punktami na trasie są: rzeka Stobrawa, która jest krainą ryb łososiowatych, obok której jest zlokalizowany stadion miejski i korty tenisowe oraz siedziba Ojców Sercanów. Następnie trasa wiedzie do kompleksu leśnego, który prowadzi do tzw. leśnej górki, a dalej do starej strzelnicy sportowej i tzw. żwirowni, zbiornika wodnego, gdzie amatorzy połowów ryb mogą spróbować swoich umiejętności. Droga powrotna prowadzi ulicą Sportową, Katowicką, Kujawicką, Matejki, Wyspiańskiego do deptaka przy ulicy Ligonia. Następnie trasa wiedzie do ulicy Wolności, potem do ulicy Paderewskiego, która doprowadzi do Rynku, gdzie kończy się rekreacyjna wędrówka.
 • Szlak pieszy drewnianego budownictwa - szlak pieszy drewnianego budownictwa nr OP6500C im. Jeziorowskiego (czerwony) Kluczbork-Chocianowice-Bąków (długość 10 km). Ten szlak rozpoczyna się przy dworcu kolejowym. Początkowo biegnie razem ze szlakiem żółtym, aż do ulicy Zamkowej. Tutaj szlaki się rozchodzą. Czerwony skręca w prawo i ulicą Krakowską dochodzi do ulicy Curie-Skłodowskiej, a następnie w lewo zmierza w kierunku parku. Aleją parkową biegnie w kierunku stadionu sportowego i klasztoru oo. Sercanów. Następnie prowadzi prosto drogą, mija wzniesienie zwane "leśną górką". Dalej dochodzi do drogi wyłożonej płytami betonowymi na wprost strzelnicy i tu skręca najpierw w prawo, potem w lewo na drogę leśną w kierunku Chocianowic, których zabudowania widoczne są po prawej stronie. Następnie szlak skręca w lewo-skos na drogę leśną, która po ok. 1700 m dochodzi do drogi asfaltowej Chocianowice-Bąków. W tym miejscu szlak skręca w lewo i dochodzi do drogi nr 11 Katowice-Poznań, a potem do skrzyżowania dróg w Bąkowie. Z Bąkowa szlak prowadzi drogami leśnymi przez Stare Olesno do najcenniejszego okazu drewnianego budownictwa sakralnego na Opolszczyźnie, jakim jest kościół odpustowy pod wezwaniem Św. Anny. Pierwsza budowla to kościółek z roku 1518, do którego w latach 1668-1670 dobudowano najciekawszą jego część składającą się z pięciu kaplic otaczających gwieździście położoną w środku halę. Szlak od kościoła biegnie szosą prowadzącą z Gorzowa Śląskiego do Olesna. Po przebyciu ok. 1,5 km dochodzi do miasta.


Szlaki rowerowe:
Szlak nr 1. "Gościnne zagrody 40 km" - szlak rozpoczyna się przy kluczborskim Rynku na ulicy Kopernika, Kluczbork – Bąków – Brzezinka – Biadacz – Maciejów – Łowkowice – Kluczbork

Kluczbork:
- Rynek w Kluczborku.
- Kościół ewangelicki pw. Zbawiciela - początki kościoła sięgają końca XIII wieku. Można wejść na wieżę widokową i podziwiać panoramę Kluczborka.
- Staw Kościuszki
- Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych - zbudowany w latach 1911-13.
- Leśna górka dawny tor saneczkarski i trasy narciarskiej.
- Żwirownia
Bąków:
- Wyjeżdżając z lasu w stronę ośrodka tuż przy polanie znajduje się źródełko (6 m od trasy).
- Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy (54 miejsca w domkach).
- Zajazd "U BARTNIKA" (22 miejsca noclegowe).
- Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NP. Marii zbudowany na przełomie XV/XVI w.
- Pałac z parkiem - z I poł. XIX w.
- Stadnina w Brzezinkach
- Drewniany kościółek w Jamach

Biadacz
- Kościół filialny w Biadaczu
- Gospodarstwa ekologiczne

Pasieka Zarodowa w Maciejowie, gdzie znajduje się Izba Pamięci ks. Jana Dzierżona.
- Drewniany kościół ewangelicki XVI/XVII w.
- Pałac z parkiem - ok.1800 r.

Łowkowice:
- Kościół pw. Nawiedzenia Matki Boskiej - wzmiankowany w 1517 r.
- Grób ks. Jana Dzierżona
Kluczbork:
- Kryta Pływalnia w Kluczborku.

Szlak nr 2. "Szlakiem dawnego rzemiosła i pomników przyrody 44 km"
Trasa ta rozpoczyna się przy kluczborskim Rynku na ulicy Kopernika
Kluczbork – Kuniów – Bazany – Borkowice – Zameczek – Bogacica – Smardy – Krzywizna – Łowkowice – Kluczbork
Kuniów:
- Zabytkowa kuźnia i piekarnia, w której, jak za dawnych lat można wykuć "Podkowę z Kuniowa" i wypiec "Chleb Kuniowski".
- Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - pierwotny wzmiankowany w 1301 r., od 1317 r.
- Wozownia plebańska - z XIX w., drewniana, konstrukcji mieszanej, prostokątna
- Leśny rezerwat przyrody "Bazany"
Nowa Bogacica
- Aleja Dębów - pomnik przyrody - 9 okazów dębu szypułkowego, wiek 400 lat, obwody pni 440-640 cm, wysokość 14-25 m.
- Ścieżki przyrodnicze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Piecach
Bogacica:
- Kościół pw. Św. Trójcy - zbudowany w latach 1797-1805.
- Dwór późnoklasycystyczny - zbudowany w I poł. XIX w.
- Spichlerz dworski - zbudowany w I poł. XIX w.
- Restauracja i Hotel "Nad Stawem"
Krzywizna
- Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Kluczbork Stacja PKP
- Łącznik czarny (Bogacica-Kluczbork)
Krasków :
- Kościół pw. Św. Jadwigi
- Cmentarz żydowski
Łącznik zielony (Smardy-Kluczbork) Smardy Dolne i Górne
- Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Ważne punkty obserwacyjne krajobrazu:
- Wieża widokowa - obecnie wieża widokowa kościoła, z której można podziwiać panoramę miasta i okolic .

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Rezerwaty:
- Rezerwaty przyrody, w myśl ustawy o ochronie przyrody, są obszarami obejmującymi naturalne lub mało zmienione ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych.
- Leśny Rezerwat Przyrody "Bażany" – znajduje się na terenie gminy Kluczbork (zajmuje 22,02 ha), chroni naturalny drzewostan sosnowy – jedyny na tym terenie, rosnący na wydmach, z obfitym stanowiskiem jałowca. Występują w nim rośliny chronione: widłak jałowcowaty i kruszyna pospolita.
- Leśny Rezerwat Przyrody "Krzywiczyny"– położony na terenie gminy Wołczyn. Zajmuje powierzchnię 19,70 ha i obejmuje fragment lasu mieszanego, który zawiera 126-letni drzewostan jodłowy z domieszką świerka, modrzewia i sosny. Na terenie rezerwatu występują okazy jodły pospolitej Abies Alba w wieku 130 - 150 lat. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko jodły naturalnego pochodzenia. Oprócz jodły występują tu: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, modrzew europejski oraz buk zwyczajny. Jodła osiąga tu wysokość do 45 m i obwód powyżej 3 m.
- Leśny Rezerwat Przyrody "Komorzno"– utworzony na terenie gminy Wołczyn w celu ochrony fragmentu buczyny pomorskiej najdalej wysuniętego na południe (185-letnie buki). Zajmuje powierzchnię 3,70 ha. Buczyna tworzy tu zespół dość zubożały w stosunku do zbiorowisk pomorskich, ale interesujący ze względu na występowanie daleko od jej typowego rozmieszczenia. W rezerwacie dominującym gatunkiem jest buk zwyczajny Fagus sylvatica, który miejscami tworzy drzewostany czyste bez domieszek. Oprócz buka występuje tu również sosna zwyczajna, grab zwyczajny oraz dąb bezszypułkowy.
- Leśno-Stawowy Rezerwat Przyrody "Smolnik"– położony na obszarze gminy Lasowice Wielkie, w miejscowości Szumirad na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jest to rezerwat częściowy o powierzchni 26,15 ha, utworzony w 1958 roku. Jest jednym z dwóch na Opolszczyźnie rezerwatów florystycznych. Dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych objęto ochroną staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego - Trapa natans (przedstawiciela chronionego gatunku roślin wodnych) oraz przylegający do zbiornika las o charakterze naturalnym. W granicach rezerwatu istnieje wiele chronionych i rzadkich gatunków flory, takich jak: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy i inne. Z gatunków zwierząt licznie reprezentowane są ptaki w tym: bocian czarny, zimorodek, dzięcioł zielony, łabądź niemy, wodnik. Przepływająca przez rezerwat rzeka Budkowiczanka jest miejscem bytowania bobrów i wydr.
- Florystyczny Rezerwat Przyrody "Kamieniec"" - wcześniej użytek ekologiczny "Kamieniec" - przemianowany na rezerwat przyrody na mocy rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/8/2001 z dnia 19 lipca 2001 roku. Znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie i zajmuje powierzchnię 2,67 ha. Przedmiotem ochrony jest bagno – teren podmokły i niedostępny, porośnięty trzciną, tatarakiem, kępami olch i wierzby. Celem ochrony jest zachowanie tego obszaru ze względu na ciekawy zespół roślinny oraz miejsce bytowania i żerowania zwierzyny łownej.
Parki naturalne i krajobrazowe:
Stobrawski Park Krajobrazowy
Położony jest on na terenie gminy Wołczyn (obejmuje ok. 10% jej powierzchni w południowo-wschodniej części - tereny leśne w sołectwach Wierzchy i Szum) i niewielki jego fragment na terenie gminy Kluczbork (okolice Nowej Bogacicy i Zameczka). Jest największym parkiem krajobrazowym w województwie opolskim
Granice parku obejmują znaczną część doliny Odry, Nysy Kłodzkiej i Stobrawy wraz z terenami leśnymi należącymi do dużego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich.
Walory, które zadecydowały o powołaniu Parku to:
-występowanie wielu chronionych i zagrożonych roślin, zbiorowisk roślinnych i zwierząt,
-występowanie jednego z większych, lądowych obszarów wydmowych,
-występowanie ekosystemów typowych dla dużych rzek: licznych starorzeczy, kompleksów grądów, olsów, łęgów i łąk zalewowych,
-występowanie ostoi ptactwa o znaczeniu międzynarodowym,
-wysoka lesistość terenu, w tym lasów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo,
niska gęstość zaludnienia i uprzemysłowienia.
Pomniki przyrody:
Pomniki przyrody to pojedyncze, bądź grupowo występujące twory przyrodnicze szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej bądź krajobrazowej.
Gmina Kluczbork:
- olsza czarna w Kluczborku, obwód 390 cm, wysokość 30 m, wiek ok. 190 lat, najstarszy okaz w Polsce (koło dworca kolejowego),
- dąb szypułkowy w Kluczborku, obwód 440 cm, wysokość 23 m, wiek 320 lat,
- dąb szypułkowy - Nowa Bogacica, leśniczówka Piec,
- dęby szypułkowe (9 szt.) - przy drodze Nowa Bogacica – Piec,
- cisy pospolite (16 szt.) – Kluczbork.
Gmina Wołczyn
- lipa drobnolistna w Duczowie Wielkim , wiek 170 lat,
- dąb szypułkowy, wiek 270 lat - osobliwość: zrośnięte ze sobą od ponad 150 lat,
- buk zwyczajny w Komorznie, wiek 320 lat,
- modrzew europejski w Skałągach
- aleja dębowa w Gierałcicach
- głaz narzutowy w Wierzbicy Dolnej - blok skandynawskiego granitu różowego (przy drodze z Wierzbicy do Włoch).
Gmina Lasowice Wielkie:
- dąb szypułkowy w Gronowicach,
- dąb szypułkowy w Ciarce,
- dąb szypułkowy w Lasowicach Małych, wiek 250 lat,
- dąb szypułkowy w Szumiradzie,
- modrzew europejski w Szumiradzie, wiek 200 lat,
- buk zwyczajny w obrębie Jełowa, wiek 200 lat,
- grupa trzech dębów szypułkowych w Lasowicach Małych, 400 – letnie.
Obszar chronionego krajobrazu:
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Jest to teren wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko–Turawskich - zajmuje północną część województwa opolskiego (prawie 1/4 jego powierzchni) i obejmuje rozległy, rozczłonkowany kompleks leśny o całkowitej powierzchni 118 367 ha, z czego 19 800 ha znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie (zajmując 94% jej ogólnej powierzchni), a 2 367 ha na terenie gminy Wołczyn (granica Obszaru w gminie Wołczyn przebiega na południe od linii Markotów Duży, Gierałcice, Brynica, Wierzbica Górna i Duczów Mały, głównie skrajem kompleksów leśnych) oraz na terenie gminy Kluczbork (na południe od Bażan).
Lasy Stobrawsko–Turawskie objęto ochroną ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. Duże kompleksy leśne, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, harmonijny krajobraz wzbogacony licznymi alejami drzew oraz starymi parkami i zadrzewieniami, a także liczne stanowiska roślin i zwierząt chronionych stanowiły podstawę do objęcia ochroną prawną tak rozległego obszaru.
Zabytkowe parki:
Zabytkowe parki przypałacowe, podworskie i miejskie objęte ochroną konserwatorską znajdujące się w rejestrze zabytków. GMINA KLUCZBORK
- Bąków; zabytkowy park przypałacowy
- Bogdańczowice; zabytkowy park, XIX w.
- Kluczbork; park miejski, ogród willowy (park)
- Maciejów; zabytkowy park pałacowy XVIII/XIX w.
- Smardy Dolne; zabytkowy park pałacowy II poł. XIX w.
GMINA WOŁCZYN
- Park podworski w Brzezinkach. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 22/78)
- Park w Duczowie Małym XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 30/78)
- Park podworski w Gierałcicach pocz. XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 1/76)
- Park podworski w Komorznie XVIII-XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 12/76)
- Park podworski w Krzywiczynach XVIII w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 17/77)
- Park podworski z aleją dojazdową w Rożnowie I poł. XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru A-13/76)
- Park w Skałągach. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 14/76)
- Park w Świniarach Wielkich XVIII/XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 18/77)
- Park z aleją dojazdową w Wąsicach. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 26/78)
- Park w Wierzbicy Dolnej XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 25/78)
- Park przypałacowy w Wierzbicy Górnej XVIII/ XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 19/77)
- Park miejski w Wołczynie, II poł. XIX w. Park objęty ochroną konserwatorską znajdujący się w rejestrze zabytków (nr rejestru 3/76)
LASOWICE WIELKIE:
- Jasienie; zabytkowy park podworski, poł. XIX w.
- Lasowice Małe; zabytkowy park podworski, XIX w.
- Lasowice Wielkie; zabytkowy park dworski, I poł. XIX w.
- Szumirad; park wiejski
- Tuły; zabytkowy park pałacowy XVIII-XIX w. – własność prywatna
- Wędrynia; zabytkowy park pałacowy – własność prywatna

Atrakcje architektoniczne:
Zabytkowe kościoły i kaplice drewniane:
GMINA KLUCZBORK:
- Bąków; kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, pocz. XVI w. (znajduje się w nim największy i najstarszy tryptyk na Śląsku), plebania z 1845 r.
- Ligota Górna; kaplica cmentarna, drewniana
- Maciejów; kościół ewangelicki, drewniany
GMINA WOŁCZYN:
- Brzezinki; kościół filialny pw. Narodzenia NMP, drewniany, 1550 r.
- Gierałcice; kościół ewangelicki, drewniany, XVII w.
- Komorno; kościół filialny pw. Św. Jadwigi, drewniany, 1753 r.
- Krzywiczny; kościół parafialny pw. Św. Trójcy, drewniany, 1623 r.
- Rożnów; kościół filialny pw. Św. Trójcy, drewniany, 1788 r.
- Świniary Wielkie; kościół filialny pw. Św. Bartłomieja, drewniany
- Wierzbica Dolna; kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża, drewniany, 1698 r.
GMINA LASOWICE WIELKIE
- Chocianowice; kościół pw. Nawiedzenia NMP, drewniany, 1662 r.
- Laskowice; kościół filialny pw. Św. Wawrzyńca, drewniany, 1686 r.
- Lasowice Małe; kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, 1688 r.
- Lasowice Wielkie; kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, drewniany, 1599 r.
- Wędrynia; kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1791 r.

Inne zabytki architektury sakralnej:
GMINA KLUCZBORK
- Biadacz; kościół filialny z lat 1842-1843
- Bogacica; kościół parafialny pw. Św. Trójcy
- Kluczbork; kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, gotycki, XIV, XVIII w., kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych, neogotycki, 1911-1913 r., dawna plebania ewangelicka przy ul. Gdacjusza, XVIII/XIX w., kaplica cmentarna, II poł. XIX w.
- Kujakowice Górne; kościół parafialny z 1912 r.
- Kuniów; kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z 1798 r. z zabytkowymi organami z 1934 r., kaplica z 1907 r.
- Krzywizna; Kościół neogotycki z XIX w.
- Ligota Dolna; kaplica ewangelicka z 1900 r.
- Łowkowice; kościół parafialny pw. Nawiedzenia MB, XIX w.
GMINA WOŁCZYN
- Skałągi; kościół parafialny pw. Św. Michała, k. XVIII w.
- Wierzbica Górna; kościół filialny pw. Św. Jacka, 1719-1722 r.
- Wołczyn; kościół katolicki parafialny pw. Św. Teresy, poewangelicki, 1770 -1799 r., kościół ewangelicki, 1848 r., kościół katolicki pw. NMP Niepokalanie Poczętej, 1859-1861
GMINA LASOWICE WIELKIE
Tuły; zespół kościelno-parafialny pw. MB Bolesnej, 1853 r. (kościół, kaplica grobowa, kostnica, mur arkadowy z bramą wjazdową)
Dwory oraz zespoły dworskie i pałacowe, parki
GMINA KLUCZBORK
- Bąków; zespół pałacowy, I poł. XIX w. (pałac, park)
- Bogacica; dwór, I poł. XIX w.
- Bogdańczowice; zabytkowy park, XIX w.
- Kluczbork; park miejski, ogród willowy (park)
- Maciejów; zespół pałacowy XVIII/XIX w. (pałac, park)
- Smardy Dolne; zespół pałacowy II poł. XIX w. (pałac, park)
GMINA WOŁCZYN
- Bruny; dwór, I poł. XIX w.
- Brynica; dwór, spichlerz
- Brzezinki; dwór, spichlerz
- Duczów Mały; zabytkowy park, XIX w.
- Gierałcice; zespół dworski, pocz. XIX w. (oficyna, spichlerz, park)
- Komorzno; pozostałości zespołu dworskiego, XVIII-XIX w. (oficyna, park)
- Krzywiczny; zespół pałacowy, k. XVIII w. (pałac, park)
- Rożnów; zespół dworski, I poł. XIX w. (dwór, park z aleją dojazdową)
- Skałągi; zabytkowy park
- Świniary Wielkie; pałac, zabytkowy park, XVIII/XIX w. (odrestaurowany)
- Wąsice; park z aleją dojazdową, XIX w.
- Wierzbica Dolna; zabytkowy park, XIX w.
- Wierzbica Górna; zespół pałacowy, k. XVIII/XIX w. (dwór, park, ogrodzenie przed pałacem)
- Wołczyn park miejski, II poł. XIX w.
LASOWICE WIELKIE
- Jasienie; spichlerz w zespole dworskim, I poł. XIX w., park podworski, poł. XIX w.
- Lasowice Małe; dwór, XVII w., XIX w. – własność AWRSP, spichlerz w zespole dworskim, I poł. XIX w., park podworski, XIX w.
- Lasowice Wielkie; zabytkowy park dworski, I poł. XIX w.
- Szumirad; park wiejski
- Tuły; zespół pałacowy, XVIII-XIX w. (pałac barokowy, spichlerz, stodoła, park) – własność prywatna
- Wędrynia; zespół dworsko-pałacowy (dwór, park) – własność prywatna

Cmentarze, mogiły:
GMINA KLUCZBORK
- Bąków; mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim)
- Bogacica; mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym
- Kluczbork; zbiorowa mogiła żołnierzy z września 1939 r. (na cmentarzu parafialnym), cmentarz wojenny Armii Radzieckiej przy ul. Opolskiej, mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu parafialnym)
- Krasków; cmentarz żydowski z połowy XVIII w. GMINA WOŁCZYN:
- Rożnów; Grobowiec – piramida (jedna z 3 takich piramid w Europie, obok piramidy we Wrocławiu i Berlinie)
- Wołczyn – Brzezinki; cmentarz żydowski przy ul. Byczyńskiej, pocz. XIX w.

Inne zabytki
GMINA KLUCZBORK
- Bogacica; spichlerz, 3 przydrożne kapliczki
- Kluczbork; tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, Stare Miasto, mury obronne, XV/XVI w., Brama Krakowska, ratusz z dwoma dwufrontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego barokowego zespołu "Dwunastu Apostołów", XVIII/XIX w., budynek więzienia, siedziba Muzeum im. Dzierżona – budynek wzniesiony na fundamentach zamku stojącego przy murach miejskich, dawna baszta zamkowa przebudowana na pocz. XX w. na wieżę ciśnień,
- Kuniów; zabytkowa piekarnia, zabytkowa kuźnia
- Łowkowice; wiatrak z 1868 r.
- Maciejów; Pasieka Zarodowa z dworkiem i skansenem GMINA WOŁCZYN
- Szymonków; ruina romantyczna z basztą, XIX w.
- Wołczyn; Stare miasto (rynek otoczony późnoklasycystycznymi kamieniczkami) GMINA LASOWICE WIELKIE:
- Jasienie; spichlerz dworski, XIX w.
- Lasowice Małe; spichlerz, poł. XIX w.
- Tuły; młyn wodny, przebudowany w XX w., urządzenia z XVIII w., nadal funkcjonuje jako atrakcja turystyczna

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
- Promocja i informacja dotycząca Programu Leader oraz Lokalnej Grupy Działania
- Realizacja międzynarodowego projektu RURALTOUR przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
- Uczestnictwo w programie "Wykorzystanie potencjału terenów wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej
- Przystąpiono do projektu „Studnia Wiedzy” realizowanego w ramach programu Partnerstwa Inicjatyw Społecznych
- Otrzymano dotację w ramach PO FIO na realizacje projektu Stobrawski Inkubator Organizacji pozarządowych
- Zrealizowano projekt "Zachwycamy Opolszczyzną trzecią władzę" finansowany z otwartego konkursu ofert Kwitnące Opolskie
- projekt e-learningowy nauki czytania i wymowy w jezyku angielskim

Imprezy:
Lasowice Wielkie
- LASOWICKI MOTO – PIKNIK
- Dni Chocianowice
- Lipiec – Lasowickie Krzysztofki,
- Dożynki wiejskie,
- Marcinki,
- Gminne Zawody Pożarnicze
- Noc Świętojańska nad stawem
- Dożynki gminne

Inn imprezy społeczno – kulturalne:
 • Europejski Festiwal Muzyki Organowej w Kluczborku
 • Dzień Chłopa w Kujakowicach Górnych
 • Majówka Stowarzyszeń w Kluczborku
 • Wielkie Miodobranie w Maciejowie
 • Święto Piwa w Kuniowie
 • Bazańskie Krzysztofki
 • Święto Bażanta w Bażanach
 • Przegląd orkiestr dętych w Kujakowicach Górnych
 • Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych w gminie Kluczbork
 • Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek OSP w gminie Kluczbork
 • Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w gminie Kluczbork
 • Okręgowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody w gminie Kluczbork
 • Mistrzostwa Głuchoniemych w Piłce Nożnej w Kluczborku
 • Ogólnopolski Turniej Tańca BreakDance Łamania w Kluczborku
 • Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym w Kluczborku
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
ul. XXX-lecia 5 , 46-211 Kujakowice Górne
Telefon:
77 413 11 38
Fax:
77 413 11 38
E-mail:
biuro@dolinastobrawy.pl
WWW:
http://dolinastobrawy.pl/
Ludność:
60 114 mieszkańców
Powierzchnia:
657 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Rozumice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Tort grylażowy
Liczba odwiedzin: 9858436
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO