Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Konkurs Piękna Wieś Opolska 2013
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ››  Konkurs "Piękna Wieś Opolska" ›› Konkurs Piękna Wieś Opolska 2013 
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3282/2013 z dnia 05 lutego 2013r. ogłosił szesnastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2013". 
W tym roku sołectwa mogły ubiegać się o tytuł „Wieś dziedzictwa kulturowego", tj. miejscowości o wysokim zasobie kulturowym, wyróżniającej się spośród innych dzięki specyfice i występowaniu kluczowego tematu przewodniego oraz posiadającej wyjątkowy, niepowtarzalny klimat.
W przypadku czterech kategorii „Najpiękniejsza wieś", „Najlepszy start w odnowie wsi", „Najlepszy projekt odnowy wsi" oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska"  kryteria oceny tak jak w latach ubiegłych odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości   o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz  kryteriów akcji „Wieś przyszłości".  W przypadku kategorii „Wieś dziedzictwa kulturowego" szczególnie oceniany będzie zasób, jakim dysponuje wieś, w skład którego wchodzi istniejąca substancja materialna i ukształtowanie miejscowości, infrastruktura pobytowa i atrakcje turystyczne.
W terminie do 30 kwietnia 2012. do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło:
  • 11 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś",
  • 3 zgłoszenia wsi w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi",
  • 12 zgłoszeń projektów do kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi",
  • 3 zgłoszenia zagród do kategorii „ Najpiękniejsza zagroda wiejska",
  • 7 zgłoszeń wsi w kategorii „Wieś dziedzictwa kulturowego".
Kategoria "Najpiękniejsza wieś"
Zgodnie z kryteriami konkursu szczególną uwagę zwraca się na tożsamość sołectwa, dynamikę przedsięwzięć, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej, jakość realizowanych projektów, współdziałanie wewnętrznych organizacji, współpracę z partnerami zewnętrznymi,  estetykę wsi.
W kategorii „Najpiękniejsza wieś" przyznano:
I miejsce: Karłowice gm. Popielów - nagroda w wysokości 15 000 zł
II miejsce: Zębowice gm. Zębowice - nagroda w wysokości 10 000 zł
III miejsce: Walce gm. Walce - nagroda w wysokości 7 000 zł
III miejsce: Centawa gm. Jemielnica  - nagroda w wysokości 7 000 zł
             
Kategoria "Wieś dziedzictwa kulturowego"
Celem kategorii „Wieś dziedzictwa kulturowego" było zwrócenie uwagi mieszkańców sołectw na problematykę zachowania zasobu kultury materialnej i niematerialnej przy jednoczesnym tworzeniu produktów i specyfiki wsi. Sołectwa zgłoszone do tej kategorii winny spełniać kryteria zgodne z założeniami Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, której zawiązanie jest efektem ubiegłorocznych obchodów XV-lecia Programu Odnowy Wsi.
W kategorii „Wieś dziedzictwa kulturowego" przyznano:
I miejsce: Jemielnica gm. Jemielnica - nagroda w wysokości 10 000 zł
               
Kategoria "Najlepszy start w odnowie wsi"
W kategorii tej nagradzana jest wieś, która przystąpiła do Programu Odnowy Wsi w ostatnich 3 latach, ale zakres i dynamika realizowanych zadań są warte podkreślenia
W kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi" przyznano:
I miejsce: Rozmierka gm. Strzelce Opolskie - nagroda w wysokości 7 000 zł

Wyróżnienie: Gierszowice gm. Olszanka - nagroda w wysokości 3500 zł
Wyróżnienie: Ciepielowice gm. Dąbrowa - nagroda w wysokości 3500 zł
           
Kategoria "Najlepszy projekt odnowy wsi"
Nagrodzone projekty cechuje wysoki poziom oddziaływania i zaspakajania potrzeb mieszkańców, a zaangażowanie w ich realizację bardzo często zintegrowało społeczność wiejską.
W kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi" przyznano:
I miejsce: Zagwiździe gm. Murów, projekt o nazwie „Zagwiździe- zabytkowe centrum kultury" - nagroda w wysokości 8000 zł
II miejsce: Kadłub gm. Strzelce Opolskie, projekt o nazwie „Kadłub- muzeum bez murów" - nagroda w wysokości 6000 zł
III miejsce: Koperniki gm. Nysa, projekt o nazwie  „Pierniki prosto z Kopernik" - nagroda w wysokości 4000 zł
Wyróżnienie: Skorogoszcz gm. Lewin Brzeski, projekt o nazwie „Legenda o Skorogoszczy" - nagroda w wysokości 2000 zł
   
Z uwagi na wyrównany poziom 2 z 3 zgłoszonych zagród komisja nie przyznała I i II miejsca, natomiast zaproponowała przyznanie dwóch równorzędnych miejsc III. Oceniane jest utrzymanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody: mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno- wypoczynkowej przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego. Istotnym jest również zaangażowanie właścicieli w odnowę własnej wsi.
W kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska" przyznano:  
III miejsce: Teresa i Joachim Sobota Olszowa gm. Ujazd nagroda w wysokości 1 000 zł
III miejsce: Małgorzata i Wilhelm Kopitza  Pietna gm. Krapkowice  nagroda w wysokości 1 000 zł
   
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.
                 
ZAPRASZASZAMY NA FINAŁ KONKURSU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W KARŁOWICACH W DN. 21 WRZEŚNIA 2013R.
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Sękowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Śliwki w occie
Liczba odwiedzin: 8937903
Data aktualizacji: 2020-03-16
Wykonanie: P®ESTO