Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sieć Najciekawszych Wsi
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Sieć Najciekawszych Wsi 
Koncepcja „Najpiękniejszych Wsi" jest jedną z odpowiedzi na problemy z jakimi borykają się obszary wiejskie w wielu krajach Europy, takie jak postępujący proces utraty pierwotnego charakteru wsi, wyludnianie się i wynikające z tego trudności z utrzymaniem infrastruktury (instytucji użyteczności publicznej, zaopatrzenia) oraz utrzymujący się wciąż niższy poziom życia mieszkańców wsi niż mieszkańców miast.

Sieć wsi - najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na pokazanie specyfiki  obszaru. Z tego powodu pomysł francuski znalazł  wielu naśladowców. Na tym przykładzie można pokazać pozytywy wynikające z uczestnictwa w  sieci. To szansa by kultywowanie wiejskości i zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego było drogą rozwoju najcenniejszych miejscowości. Nie oznacza to urządzania skansenów, przeciwnie, to sposób na uzyskanie pełnych życia i możliwości rozwoju jednostek osadniczych, przyjaznych dla mieszkańców i gości z zewnątrz. (...)

Tworzenie sieci miejscowości o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności i jakości usług, ma stać się realną strategią rozwoju dla sołectw, które podejmą staranie  o spełnienie kryteriów uczestnictwa. Wsparcie  gmin rekomendujących wsie do uczestnictwa w sieci Najpiękniejszych Wsi ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów oraz promocję marki.  Ponadto stworzy platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Równorzędnym celem jest zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w obrębie miejscowości, w szczególności  historycznych centrów, wobec niemożności zapanowania nad postępującymi procesami urbanizacji (rozproszonej na terenach o niskim zaludnieniu i skoncentrowanej w obszarach podmiejskich i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych) oraz modernizacji, zakładającej prymat unowocześnienia  bez względu na występujące wartości.

Propozycja stanowi też praktyczną odpowiedź, jak postępować skoro zawiodły metody konserwatorskie, których podstawą jest ustawa o ochronie zabytków. Ponadto zakres działań konserwatorskich w stosunku do zasobu kulturowego wsi był nieporównanie mniejszy niż względem tego zasobu w miastach.


Tworzenie sieci Najpiękniejszych Wsi jest konsekwencją realizacji programów odnowy wsi oraz działań podejmowanych dla rozpoznania zasobu kulturowego wsi, również  poszukiwania odpowiednich formuł ukierunkowania procesu odnowy i wykorzystania tych zasobów.  Jednym z efektów jest pozyskanie wiedzy o naturze i funkcjonowaniu sieci Najpiękniejszych Wsi w kilku państwach i regionach Europy (Francja, Walonia, Saksonia) oraz w Kanadzie i Japonii.

Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Województwie Opolskim

Koncepcja Sieci Najciekawszych Wsi jest jedną z odpowiedzi na problemy z jakimi borykają się obszary wiejskie Opolszczyzny ale też innych regionów naszego kraju i wielu krajów europejskich tj.:
- postępujący proces utraty pierwotnego charakteru wsi,
-wyludnianie się wsi,
-wynikające z tego trudności z utrzymaniem infrastruktury użyteczności publicznej.
SNW jest jednym z kierunków, w którym podąża opolska odnowa wsi w celu zachowania szczególnie cennych wiejskich wartości kulturowych, zgłasza krajobrazu i stylu architektonicznego.
W tym celu w 2008r. powstał przy Wojewodzie Opolskim Zespól ds. Zachowania Dziedzi8ctwa Kulturowego.
W 2012r. podczas obchodów 15- lecia Programu Odnowy Wsi  w Prószkowie powstała Polska Sieć Odnowy i rozwoju Wsi (PSORW), które obecnie jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń
i dobrych praktyk odnowy wsi. Obecnie liczy blisko 40 członków, w tym 4 opolskie gminy: Gogolin, Popielów, Strzelce Opolskie i Jemielnica.
W celu zwrócenia uwagi opolskich sołectw na problematykę zachowania zasobu kultury materialnej
i niematerialnej Samorząd Województwa Opolskiego w 2013r. wprowadził  Konkursu Piękna Wieś Opolska dodatkową kategorię „Wieś dziedzictwa kulturowego" (w kategorii tej zwyciężyła wieś Jemielnica, gm. Jemielnica).
W 2014r. w celu zwrócenia uwagi mieszkańców opolskiej wsi na tworzenie „koszyka" produktów
i specjalizacje wsi wprowadzono do w/w Konkursu dodatkową kategorie „Wieś przeżyć i emocji".
W kategorii tej rywalizowało 5 opolskich sołectw, a zwyciężyła wieś Pawłowice w gm. Gorzów Śląski.
Projekt Tworzenie opolskiej Sieci Najciekawszych Wsi skierowany jest przede wszystkim do opolskich sołectw o statusie zaawansowanego uczestnika programu odnowy wsi i lidera oraz do sołectw, które mogą wykorzystać swoje walory kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe oraz ład przestrzenny i styl architektoniczny.
W związku z powyższym na podstawie nadanych statutów sołectw oraz propozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi w pierwszej kolejności do projektu Sieć Najciekawszych Wsi zaproszono 14 miejscowości z 13 opolskich gmin, dla których 09.08.2014r. w Starych Siołkowicach gm. Popielów zorganizowano warsztaty.
Poniżej  zestawienie zaproszonych sołectw do projektu w 2014r.


 
W dniu 12.12.2014r. w Kamieniu Śląskim  gm. Gogolin zaprezentowana została ocena ekspercka „opowieści" opracowanych przez wybrane sołectwa.  Raport z wizytacji wsi, które opracowały w/w „opowieści" znajduje się w załączeniu w plikach do pobrania.
W dniu 20.02.2015r. w ramach corocznych spotkań liderów odnowy wsi zorganizowano w Pawłowicach gm. Gorzów Śląski spotkanie, na które zaproszono kolejno 8 wsi z 7 opolskich gmin. Przedstawicielom powyższych sołectw przedstawione zostały założenia projektu SNW.
Poniżej  zestawienie zaproszonych sołectw do projektu w 2015r.

 

Zgodnie z powyższym obecnie w opolskiej Sieci Najciekawszych Wsi znajdują się 22 sołectwa z 19 opolskich gmin.
Równocześnie w realizowanym ze środków Centralnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez FAPA projekcie „Tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce" stwierdzony został potencjał uczestnictwa w Sieci 46 wsi z całej Polski, w tym z województwa opolskiego najwyżej ocenione zostały sołectwa: Jemielnica (gm. Jemielnica), Racławice Śląskie (gm. Głogówek) oraz Góra św. Anny (gm. Leśnica), a wysoki potencjał wykazały uczestniczące w projekcie regionalnym (Tworzenia opolskiej sieci Najciekawszych Wsi) sołectwa: Kamień Śląski (gm. Gogolin), Stare Siołkowice oraz Karłowice (gm. Popielów), Zagwiździe (gm. Murów), Pawłowice (gm. Gorzów Śląski), Raszowa (gm. Leśnica), Rozyna (gm. Lewin Brzeski), Maciejów (gm. Kluczbork) oraz Pokój (gm. Pokój).
Kolejnym krokiem podjętym przez w/w miejscowości będzie sporządzenie Planów Działania, których wdrożenie wypełni kryteria uczestnictwa, a następstwo członkowstwo w Sieci ogólnokrajowej.

Produktem Sieci Najciekawszych Wsi maja być wsie o wysokich walorach poznawczych, budzące ciekawość turysty ze sprecyzowaną ofertę turystyczną pobytu.

W załączonych poniżej  plikach do pobrania znajduje się publikacja ‘Walory miejscowości- Tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi" w której przedstawione zostały szczegółowe kryteria i sposoby oceny walorów wsi pod katem możliwości uczestnictwa miejscowości w Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.
Pliki do pobrania:
Sieć Najciekawszych Wsi w Województwie Opolskim(PDF, 534.16 kB)
Walory miejscowości- tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi(PDF, 48575.2 kB)
Raportz wizytacji opolskich wsi w rmach projektu "Siec Najciekawszych Wsi w województowie opolskim(PDF, 19691.26 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Rogów Opolski
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Żymloki z Górek / Bułczanka z Górek
Liczba odwiedzin: 9858280
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO