Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
XX lecie Programu Odnowy Wsi
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› XX lecie Programu Odnowy Wsi 
Rok 2017 to rok jubileuszu XX-lecia Programu odnowy wsi, który od 1997r. aktywizuje społeczności lokalne, a poprzez swoje długofalowe działania poprawia jakość życia na obszarach wiejskich.

Opolska wieś od lat wspierana przez władze samorządowe wyróżnia się ładem przestrzennym, estetyką i dbałością zarówno o dziedzictwo kulturalne, jak i przyrodnicze. Rozpoczynając wdrażanie Programu liczba uczestników wyniosła 54 sołectw z 28 gmin, obecnie jest 711 sołectw z 68 gmin.
 
Wydatki z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego na realizację Programu Odnowy Wsi w latach 2002-2016 wyniosły niemal 7 mln zł.

W organizowanym od 1999r. konkursie „Piękna Wieś Opolska" oceniono 748 uczestników. Laureaci, którzy otrzymali tytuł „Najpiękniejszej wsi" są modelowymi wsiami i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, inwestycji, pracy i współdziałania, a przez to są żywotne i zdolne do trwałego rozwoju oraz stanowią wzorzec dla innych sołectw nie tylko z naszego województwa, ale również innych regionów i krajów.

Od 2000r. prowadzona jest współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, której celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, szczególnie pomiędzy państwami i regionami państw członkowskich UE,  jak również promocja dobrych przykładów i projektów realizowanych na obszarach wiejskich w krajach członkowskich. Stowarzyszenie  ARGE jest również organizatorem konkursu o „Europejską Nagrodę Odnowy Wsi"  - prestiżowej inicjatywy o znacznym wymiarze promocyjnym, w którym od 2000 do 2016r. wyróżnienia z Opolszczyzny otrzymało 6 sołectw (Kamień Śląski, Brożec, Żyrowa, Frączków, Kuniów, Kadłub) oraz 3 gminy (Zdzieszowice, Popielów, Gogolin). Dzięki członkostwu w ARGE w 2007r. zorganizowano VI Europejski Kongres Odnowy Wsi, który odbył się w Kamieniu Śląskim i stanowił niepowtarzalne wydarzenie promocyjne naszego regionu na skalę międzynarodową. W kongresie udział wzięło ponad 1000 osób, nie tylko  z województwa opolskiego, ale również z 15 pozostałych regionów i 8 krajów europejskich.

Upowszechnianie doświadczeń opolskiego  Programu Odnowy Wsi, spowodowało, iż stał się on jednym z wyróżników regionu. Pojęcie „Odnowa wsi" kojarzone jest z Opolszczyzną, a opolski program ma partnerów w innych regionach naszego kraju, w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Wieloletnie działania Samorządu Województwa w zakresie edukacji, wspierania i promocji Programu odnowy wsi mają odzwierciedlenie w aktywności społeczności lokalnych i rozwoju opolskich wsi.

W ramach jubileuszu chcieliśmy zaproponować szereg przedsięwzięć promujących obchody XX lat funkcjonowania programu, stanowiącego wyróżnik regionu.
Jednym z zaplanowanych działań będzie wydanie materiału promującego opolską wieś w postaci broszury, w której w formie kalejdoskopu zaplanowano prezentację dokonań sołectw, gmin i aktywnych liderów uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Opolskiej. Mając na uwadze redakcję broszury proszę o wytypowanie przedsięwzięć, które stanowią podsumowanie kilkunastu lat działania na obszarach wiejskich. Proszę zatem o zgłaszanie przedsięwzięć inwestycyjnych i niematerialnych zrealizowanych w latach 1997 - 2017 w sołectwach z inicjatywy grup i stowarzyszeń odnowy wsi w następujących kategoriach:
1.    Sołectwa najprężniej działające na rzecz odnowy swojej miejscowości.
2.    Najciekawszy projekt zagospodarowania centrum wsi.
3.    Najbardziej funkcjonalny dom spotkań (świetlica wiejska).
4.    Najciekawsze zrealizowane miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży (plac zabaw).
5.    Najciekawsze zrealizowane miejsce spotkań plenerowych.
6.    Najciekawsza sala regionalna / zabytkowa.
7.    Najaktywniejsza organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju wsi.
8.    Najciekawszy projekt aktywizujący kobiet wiejskie.
9.    Najciekawszy projekt skierowany do dzieci.
10.    Najciekawsza cykliczna impreza zrealizowana przez liderów odnowy wsi

    Ten wyjątkowy rok powinien stać się czasem uhonorowania tych, którzy na przestrzeni lat podejmowali szereg intensywnych działań na rzecz rozwoju „małych ojczyzn", mobilizowali siebie i mieszkańców własnych wsi oraz przeciwstawiali się wielu problemom dnia codziennego. W związku z tym zwracam się z prośbą o wskazanie osób wyróżniających się w realizacji programu, szczególnie zasługujących na docenienie ich działań.
Dla uczczenia XX-lecia Programu Odnowy Wsi zaplanowano dodatkowo akcję „Drzewo XX-lecia Odnowy Wsi", do której chcemy zaprosić aktywne sołectwa należące do Programu Odnowy Wsi. W ramach tego zadania sołectwo otrzyma jesienią kilkuletnią sadzonkę rodzimej odmiany drzew liściastych np. dębu, klonu, buka, lipy, którą mieszkańcy wsi posadzą w wybranym przez siebie, ważnym dla sołectwa miejscu publicznym.  W celu dodatkowego upamiętnienia tego jubileuszu do sadzonki drzewa sołectwo otrzyma okolicznościową tabliczkę opisującą to wydarzenie.

W plikach do pobrania umieszczono ankiety, które ułatwią opracowanie Kalejdoskopu. Termin nadsyłania ankiet: 16 czerwca 2017r.
Pliki do pobrania:
Ankieta dla działań inwestyctjnych(DOC, 166 kB)
Ankieta dot. imprez(DOC, 166.5 kB)
Ankieta dot. organizacji pozarządowych(DOC, 167.5 kB)
Ankieta dot. najaktywniejszego lidera(DOC, 163.5 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Pogorzela
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Salceson ozorkowy z Górek /presswurst ozorkowy z Górek
Liczba odwiedzin: 9858359
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO